Driftsavdelingen i kommunen har gjennomført flere prøvetakingsrunder i dag og dette vil vi gjøre daglig framover, sier driftsleder på uteseksjonen Kirsten Vågø.

Avviket går ut på funn av bakterier, men verdiene er lave. Det er i utgangspunktet ikke farlig å drikke vannet, men kokevarselet er sendt ut i samråd med Mattilsynet og kommuneoverlegen.

Vi starter med å tappe ned og "tømme" hovedbassengene for å igjen fylle disse opp med rent, friskt vann. Arbeidet med å rengjøre bassengene har startet på Malmsjøen og vil pågå noen dager, sier driftsoperatør Jan-Erik Pedersen. Sannsynligvis vil ingen merke noe til denne nedtappingen, sier Pedersen.

Det stilles strenge krav til drikkevannskilder. Det er første gangen at Skaun opplever dette og vi gjør derfor vårt ytterste for at dette skal ordnes så snart som mulig.