Ordningen om barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov videreføres. Vi ber om at dere melder behov direkte til enhetsleder/styrer dersom dere skulle ha videre behov for barnepass. Dette er ikke et pedagogisk tilbud, men et barnepasstilbud. Vi bemanner slik at det er en voksen pr. tre barn. Dette for å kunne hindre smittespredning. I tråd med nasjonale føringer vil også uteaktivitet vektlegges.

Det er krevende tider vi er inne i. Senk skuldrene og gjør så godt dere kan, ingen forventer mer enn det. Nøl ikke med å ta kontakt med barnehagen for råd og veiledning. Hver enkelt barnehage vil holde dialog med dere som foreldre. Vi ønsker å være tilgjengelig slik at denne tiden blir best mulig for alle.
Har du som foreldre behov for en samtale eller veiledning av en helsesykepleier kan du henvende deg på telefon 72 86 73 54

Videre vises det til Helsenorges sider om råd knyttet til lek, samvær og fellesaktiviteter. Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Dette ble også presisert av helseministeren i går, med tiltak som sier at man ikke skal være mer enn fem personer i gruppe samlet utendørs. Hensikten er å hindre smitte. Rådet fra Helsenorge er at dersom barn skal treffe andre barn, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom hele perioden med koronautbrudd. Husk at møtene må skje utendørs. Unngå lekeplasser, og rådet om minst en meters avstand gjelder også her. Vask hender ofte, både før og etter lek/treff.

For barn og unge som er i hjemmeisolasjon og hjemmkarantene, gjelder egne anbefalinger.

 

Med vennlig hilsen

Grete Anita Lefstad
Rådgiver barnehage
Skaun kommune