Før barnehagene, småtrinnet og SFO åpner vil det bli utarbeidet nasjonale veiledere som konkret skal gi opplæring i hvordan smittevern skal ivaretas. Regjeringen har nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet skal ha disse ferdig i uka før barnehage og skole åpner. Barnehagene vil få sin veileder 16. april. For å være helt sikker på at vi får de nye retningslinjene innarbeidet, vil vi kunngjøre dato for åpning så snart vi har fått gjort oss kjent med de nasjonale føringene.  I tillegg vil vi komme tilbake med god og tydelig informasjon om hvordan vi skal begrense smittespredning. Vi ønsker at foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte

De nasjonale retningslinjene skal sørge for at tiltakene blir mest mulig like over hele landet, og de vil bli fastsatt i forskrift. Dette vil gjelde blant annet hvordan undervisning skal organiseres, henting og levering i barnehagen, osv.

Det blir unntak for plikten til å gå på skole for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. Vi vil fortsette å gi tilbud til barn og unge med særlige omsorgsbehov over 4. trinn.

Tilbud for barn der begge foresatte har samfunnskritiske funksjoner, og barn og unge med særlige omsorgsbehov vil bli ivaretatt på samme måte som vi har gjort fram til nå, i den første uken etter påske. Dere må melde behov til styrer/rektor på e-post så snart dere er kjent med behovet.

Vi takker alle for innsatsen i de ukene som har gått siden barnehagene og skolene stengte. Vi ser fram til å ta imot barnehagebarna og skoleelevene på en trygg måte, når den tid kommer.

Ta vare på hverandre og ha ei riktig god påske!

 

Grete Anita Lefstad                                                    Hege Røttereng

Rådgiver barnehage                                                    Assisterende kommunedirektør