I en pressekonferanse i går ettermiddag varslet nasjonale myndigheter at barnehager og skoler kan lette på smitteverntiltak.

I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon i Skaun kommune kan en hel klasse være en kohort, og flere kan få fulltidstilbud. Det skal bli enklere å gjennomføre skoledagen, samtidig som smittevernet skal ivaretas. De som er syke skal fremdeles holde seg hjemme og vi skal fortsatt ha god håndhygiene. Selv om man nå øker størrelsen på kohortene skal man likevel organisere skoledagen på en slik måte at man ikke setter ut en hel skole ved eventuell smitte.

Det er varslet at nye smittevernveiledere for grunnskolen vil komme i løpet av morgendagen. Det forventes derfor ikke at vi skal være klare fra tirsdag, men at vi kan bruke neste uke på å omstille oss. Skolene trenger noen virkedager til å få satt seg inn i de nye veilederne og forberede elevene på nye endringer. Elevene skal nå få et mer normalt skoletilbud, men hva de konkrete endringene blir, vil det bli gitt informasjon om fra den enkelte skole i løpet av onsdag 3. juni. I arbeidet med nye planer prioriterer vi ordinær åpning av SFO og at elever i 1. – 4. trinn får en normal organisering. Det kan derfor forventes at SFO holder normal åpningstid fra torsdag 4. juni.

I Skaun er det slik at mange av elevene våre er avhengig av skoleskyss. AtB har foreløpig ikke fått varsel om endring av sine smittevernregler. Hva som blir deres føringer vil fremdeles få konsekvenser for hva vi kan tilby av undervisning på skolen, spesielt gjelder dette for ungdomstrinnet.

Det er nå fem uker siden forrige positive koronaprøve i Skaun kommune. Det er heller ingen nye positive prøver i nabokommunene. Dette gjør at smittepresset er veldig lavt i vårt område. Kommuneoverlegen vurderer det derfor som trygt at vi nå planlegger for en normalisering i skole og barnehage, og forholder oss til det som av myndighetene beskrives som gult nivå. Det presiseres at smittevernreglene for resten av samfunnet ikke påvirkes av de nye veilederne.