Vi har lagt bak oss snart en og en halv uke der skolene har vært stengt. Dere gjør nå en formidabel innsats med å følge opp egne barn i skolearbeid, på samme tid som mange av dere ivaretar eget arbeid. Både fra foresatte og media er det også positive tilbakemeldinger på jobben som gjøres av lærerstaben vår. Veien blir til mens vi går, og vi setter pris på alle konstruktive meldinger.

Som dere vet har statsministeren i dag varslet at skolene skal holde stengt til påske. Vi fortsetter derfor med å tilrettelegge for at opplæringen skjer i hjemmene. Vi har stor forståelse for at dette er krevende for mange. Senk skuldrene og gjør så godt dere kan, ingen forventer mer enn det. Nøl ikke med å ta kontakt med skolen/lærerne for råd og veiledning. Har du som forelder behov for en samtale eller veiledning av en helsesykepleier, finner du mobilnummer på kommunens hjemmesider under Skolehelsetjenesten.

Ordningen om barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner og for barn med særlige omsorgsbehov videreføres. Vi ber om at dere melder behov direkte til rektor. Barnepass er en ordning som blir ivaretatt av våre barne- og ungdomsarbeidere og assistenter. Det er ikke et opplæringstilbud, men vi vil legge til rette for at de som møter her også får gjennomført sin opplæring, så langt det lar seg gjøre. Vi bemanner slik at det er en voksen pr. tre barn. Dette for å kunne hindre smittespredning. I tråd med nasjonale føringer vil også uteaktivitet vektlegges.

Vi har tidligere vist til Helsenorges sider om råd knyttet til lek, samvær og fellesaktiviteter. Helsenorge anbefaler å ikke samle flere barn til leketreff eller felles aktiviteter. Dette ble også presisert av helseministeren i dag, med tiltak som sier at man ikke skal være mer enn fem personer i gruppe samlet utendørs. Hensikten er å hindre smitte. Rådet fra Helsenorge er at dersom barn skal treffe andre barn, kan de ha én til to faste venner og holde seg til dem gjennom hele perioden med koronautbrudd. Det gjelder også for ungdom. Husk at møtene må skje utendørs. Unngå lekeplasser, og rådet om minst en meters avstand gjelder også her. Vask hender ofte, både før og etter lek/treff. Foreldre kan også hjelpe til med at barna holder kontakt med hverandre gjennom telefon, Teams osv.

For barn og unge som er i hjemmeisolasjon og hjemmkarantene, gjelder egne anbefalinger.

 

Hege Røttereng
Assisterende kommunedirektør