Rossvollheimen åpnet i begynnelsen av februar opp for å ta imot besøk hos beboerne igjen, etter et lengre opphold knyttet til en usikker smittesituasjon i regionen. Smitten synker nå i Trondheimsregionen, de nasjonale tiltakene har hatt effekt, og stadig flere beskyttes gjennom vaksine.

Det er derfor også bestemt å endre retningslinjene for besøk på sykehjem i Skaun. De nye retningslinjene er gjengitt under.

Retningslinjer for besøk

  • Besøk må avtales med avdelingen på forhånd

  • Besøkende må benytte munnbind

  • Besøk på beboers rom eller på besøksrom

  • Besøkende må utføre håndhygiene ved ankomst

  • Besøkende må være friske

  • Er det smitte i ditt nærområde anbefaler vi at besøket utsettes noe, dette for å forebygge smitte av beboere eller ansatte

  • Det er ikke restriksjoner på at det er kun de nærmeste pårørende som kan komme og det er ikke kun to nærkontakter pr beboer

  • Ved spørsmål om å ta med seg beboere hjem på besøk, må hvert enkelt tilfelle vurderes

 

For å avtale besøk, kontakt avdelingen direkte:

Solsikke: 728 67 340

Linnea: 728 67 345

Røsslyng: 728 67 325

Korttid: 728 67 322

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/