Det har i løpet av sommeren kommet på plass nye benker og bord, og det vil i løpet av inneværende uke komme på plass nye søppelstativ. Både benker og bord samt søppelstativ er produsert svært så lokalt, og er faktisk lagd på Saltnesstranda av lokal leverandør. Hvis noen voksne føler at det kan være litt trangt ved noen av benkebordene så er det fordi de så langt som råd også er tilpasset barnehagebarns bruk.

Arbeidet ved Saltnesstranda vil ferdigstilles sommeren 2021. For neste år vil vi følge opp med noe drenering, det vil bli skifta og fjerna døde busker og trær og det vil bli ettersåing av plen og blomstereng. Det vil også bli laget noen nye informasjonstavler.

Skaun kommune har fått tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune på til sammen kr 400 000,- til dette arbeidet, hvorav kr 200 000, er et ekstra «koronatilskudd».

Vi ber om forståelse for at det i perioder kan være noe byggeaktivitet på området.

Vi håper brukerne av vil oppleve oppgraderingene av området på en slik måte at det blir enda mer attraktivt å bruke det. God tur!