Reglene for hvor mange som kan trene sammen blir endret fra og med torsdag 7. mai. Inntil nå har det kun vært lov å være grupper på fem personer sammen, og et krav om at alle holder to meters avstand.

Fra og med 7. mai blir det lov til å være 50 mennesker på trening eller et idrettsarrangement. Det nye kravet er at de må holde minst én meters avstand, men gjerne mer hvis mulig. De nye kravene gjelder både utendørs og innendørs. Samme dag som oppmykningen trer i kraft vil helsemyndighetene gi ytterligere informasjon hva gjelder nærkontakt mellom mennesker.

Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter - lenke til veileder (Helsedirektoratet)