Oppsigelse av barnehageplass eller overflytting til annen barnehage i kommunen skal leveres elektronisk via søknadsportalen Visma Flyt Barnehage. Søknaden gjelder oppsigelse av både kommunal- og privat barnehageplass. 

Si opp barnehageplass her

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten.

I foresattportalen har du mulighet til å velge enten bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Oppsigelsestid

Oppsiglesestiden en en måned regnet fra den 1. i hver måned.