Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen, eller søke om overflytting til en annen barnehage i kommunen, må det leveres elektronisk via portalen Visma Flyt Barnehage. Dette gjelder både kommunal og privat barnehage.

Si opp barnehageplass her

Du logger deg inn med elektronisk ID via ID-porten. Når søknaden er sendt, vil du motta en bekreftelse på den e-postadressen du har oppgitt i søknaden.

Oppsiglesestiden en en måned regnet fra den 01. i hver måned.