Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Ordensreglement i skolen

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Kommunen skal gi forskrift om ordensreglement for grunnskoler og fylkeskommunen skal gi forskrift om ordensreglement for videregående skoler. Reglementet skal gi regler for orden og oppførsel og hva som skjer når reglene brytes.

  Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. 

  Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ikke brukes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

  Bortvisning ved brudd på ordensreglementet

  Elever på 1.-7. trinn kan bortvises for enkelttimer eller resten av dagen. Ved bortvising for resten av dagen skal foresatte varsles.

  Elever på 8.-10. trinn kan bortvises opptil 3 dager.

  Elever på videregående trinn kan bortvises opptil 5 dager eller resten av skoleåret dersom regelbruddet er alvorlig.
   

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen og videregående skole og deres foresatte.

  Kriterier/vilkår

  Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning vedtas.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt opplæringslova § 9A-10 og § 9A-11.

  Lover

  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Ordensreglement (Udir.)

  ___
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for én dag eller mer. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Servicekontoret
  Telefon:72867200
  Epost:postmottak@skaun.kommune.no
  Postadresse:Postboks 74 7358 BØRSA
  Besøksadresse:Rådhuset 7353 BØRSA
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2019-12-30 09:09