Stormorfossen og området rundt Mora har de siste årene blitt et meget attraktivt turområde i Skaun kommune. Friluftstilrettelegginga ved elva og kulturhistorien som knytter seg til området er løftet fram av initiativtaker Mikael Aunan. Han blir med denne kvelden, og vil fortelle både om tilretteleggingsarbeidet og historier fra området. 

Turen starter i Aunbygda ved Aunans bilverkstedet. Tur til fossen og tilbake er til sammen 5 km. 

For de som ønsker en kortere tur er det mulig med avgang fra parkeringa ved Melbyvegen ved Syrstadmyra. Også her er det oppmøte kl. 18.00, også her vil det være med kjentmenn. 

Det blir enkel servering ved fossen. 

Vi håper på godt vær, og ønsker alle velkommen. 

Arrangementet er et samarbeid mellom Trondheimsregionens friluftsråd og Skaun kommune.