I Skaun kan du avgi din forhåndsstemme ved Servicekontoret på rådhuset alle hverdager kl. 8.00 til 15.00.

Du kan forhåndsstemme til og med fredag 6. september kl. 15.00.

Husk gyldig legitimasjon. Som legitimasjon godtas identifikasjon med navn, fødselsnummer og bilde, slik som for eksempel pass og førerkort.

Ordningen med forhåndsstemming gjelder for alle velgere og er et tilbud for dem som ikke har anledning til å stemme på selve valgdagen. Det er ingen krav om at velgeren skal stemme i den kommunen han eller hun er manntallsført.

Vi anbefaler at du har med valgkort/henter det opp på mobilen når du avlegger din stemme. 

Stemme hjemme
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan komme deg til vårt forhåndsstemmelokale, kan du søke om å få forhåndsstemme hjemme. Fristen for å søke om dette er onsdag 4. september. Kontakt sentralbordet på tlf. 72 86 72 00