Det har over en lengere periode blitt fremsatt trusler mot skoler i Norge. Flere av disse skolene ligger i Trøndelag. I løpet av onsdag og natt til torsdag har flere trusselmeldinger blitt publisert via sosial medier. Truslene omfatter bruk av vold med skytevåpen. Politiet vurderer trussel om skoleskyting som ikke reelle.

Skaun kommune er i nær kontakt med politiet om saken. Trøndelag politidistrikt etterforsker truslene, og betrakter dem som ikke spesifikke og heller ikke reelle. De har forsikret Skaun kommune om at skolehverdagen trygt kan avvikles som normalt. Det å fremsette trusler om vold mot skoler er en svært alvorlig handling, selv om det ikke er en intensjon om å gjennomføre faktiske voldshandlinger. Det bidrar til å skape utrygghet og frykt blant skoleelever, foresatte, ansatte og i nærmiljøet ellers. Skaun kommunen stoler på politiets vurdering av hva som er riktig handlemåte når noen fremsetter trusler mot skoler.

Dersom det skulle framsettes trusler mot skoler i Skaun vil disse bli vurdert av politiet, og det vil bli gitt anbefalinger om eventuelle tiltak i dialog med kommunen og skolen det måtte gjelde.

Publikum bes ta kontakt med politiet dersom de kommer over slike trusler, eller har annen informasjon som kan ha betydning for slike saker