Den 26.11.2020 fastsatte formannskapet en midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Skaun kommune. Forskriften har som formål å fastsette tiltak som kan begrense spredningen av koronavirus i befolkningen, og opprettholde kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten i selv om smittetallene er stigende eller høye.

Forskriften gjelder i Skaun kommune, og inkluderer blant annet et påbud om bruk av munnbind på buss i rushtrafikk.

Påbudet gjelder hverdager mellom kl 07.00 og 09.00 samt mellom kl. 14.00 og 17.00 når passasjerer ikke kan overholde en meters avstand til hverandre.

Påbudet gjelder også på bussruter som omfatter andre kommuner, men gjelder ikke for barn på 12 år og yngre, og heller ikke på skoleskyss hvor det brukes egne busser.

Påbudet gjelder ikke personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, og kommunelegen kan i særlige tilfeller dispensere fra forskriften.

I ytterste konsekvens kan overtredelse av påbudet straffes med bøter eller fengsel. Forskriften trer i kraft fra den er kunngjort til og med 9.1.2021.

Dokumenter:

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Skaun kommune

For å holde deg oppdatert anbefaler vi å følge med på vår hjemmeside, i tillegg til helsemyndighetenes sider www.fhi.no og www.helsenorge.no.

Vi minner om at du kan bestille time til testing ved å gå inn her.