Kjære innbygger i Skaun.

Vi er i en situasjon som krever mye av oss. Vi har innbyggere som er smittet av korona og er i isolat, noen er i hjemmekarantene, mange har hjemmekontor, men heldigvis er også mange i ordinær jobb. Alle prøver etter beste evne å holde hjulene i gang. Er du syk, i karantene eller ute i jobb, skal du vite at jeg tenker på dere og ønsker dere alt godt.

Skolene og barnehagene våre er stengte og sykehjemmet er stengt for besøkende. Det er restriksjoner ved fødsler og begravelser. Alle opplever store forandringer i sitt private liv og mange kjenner på følelsen av uro og bekymring. Det kommuniseres fra nasjonale helsemyndigheter at det vil bli verre, men det vil også gå over.

Ledelsen og ansatte i kommunen fremstår som kompetente og omstillingsvillige. Vi har satt inn gode tiltak og har bra kontroll over situasjonen slik den er i dag. Det gir oss anledning til å fokusere lengre fram i tid og forberede oss på enda mer krevende utfordringer de nærmeste månedene og utover høsten.

Jeg vil takke alle for innsats og tålmodighet. En spesiell takk til helsepersonell og andre med samfunnskritiske oppgaver som står i front i smittebekjempelsen. Jeg vil også takke alle frivillige som stiller opp.

Det er fremdeles åpne telefonlinjer om du har spørsmål og eller bekymringer rundt korona. Kontaktinformasjon ligger på hjemmesiden vår, der kan man også finne mye informasjon på temaet.

Vi går snart inn i påsken – en høytid som for mange har betydd utfart til hytte, fjellturer, båtliv og etterlengtet tid med familien. Det blir en annerledes påske i år, men hvis vi alle følger regler og tiltak kommer hverdagen slik vi kjenner den raskere tilbake.

Vi får hverdagen vår tilbake, men vi vet ikke når. Jeg ber dere om å følge gjeldende retningslinjer, holde ut og være rause med hverandre.

 

Med vennlig hilsen

Gunn I. Stokke
ordfører