Pilegrimsleden er et vandrertilbud utenom det vanlige. Du kan følge i fotsporene til middelalderens pilegrimer på vei til Nidaros.

Det finnes flere pilegrimsleier som fører til Nidaros. Gjennom Skaun går Gudbrandsdalsleia, som er det mest trafikkerte leia på veien mot Nidarios. Dagens trasé går i størst mulig grad langs gamle stier og veier. Den starter i Oslo, fortsetter gjennom Gudbrandsdalen og ned til Orkdalen, videre gjennom Skaun og Melhus før den ender i Trondheim.

Variert landskap
Vandrere beveger seg gjennom det meste av hva vårt land har å by på av varierte miljøer i by og land. Hele veien er traséen merket med trestolper. Noen av stolpene er brede, og markerer severdigheter, andre er smale og forteller at du er på rett vei. I byer og tettsteder er leia markert med emaljeskilt på husvegger, og på snaufjellet finnes pilegrimssymbolet malt på steiner og varder. Leia er betydelig bedre merket om man går nordover, enn for den som ønsker å vandre mot sør.

Pilegrimsleia gjennom Skaun er 26 km lang. Fra Mellingsætra i Skaun går veien forbi Syrstad-setrene, før du kommer til Mormonerhølen. Du følger den gamle kongeveien langs foten av Aunberga mot Skaun kirke. Denne strekningen er beskrevet av Gerhard Schøning, som påpeker de vakre høstfargene i Aunberga. Opp bakkene fra Venn kirke kommer du til kirkeruinene på Husaby. Her er det flott utsikt over bygda og vatnet Laugen.

Pilegrimsleia fortsetter forbi Bygdemuseet og innover mot Husby-setrene, videre mot Gammelsetra og over Stormyrene og ned i Djupdalen. Her går en hulvei - den gamle veien som krysset Djupdalen. Fra høyden nord for Djupdalen er det en enestående utsikt, nesten til Trondheim. Leden går så nedover, og vi passerer mellom Hudsvatna og kommer ned til Buvika sentrum hvor leden følger gang- og sykkelvei. Over Brekka følger du den gamle kongeveien over mot Øye i Melhus.

Middelalder
Pilegrimsvandringen oppstod som et resultat av den nye religionen. Man søkte syndsforlatelse etter pålagte botsgjerninger, eller helbredelse. Pilegrimen var gjerne enkelt utrustet med pilegrimskappe, stav og veske. Antrekket hadde sterk symbolsk betydning. Med denne uniformeringen hadde man lagt bak seg sitt tidligere jordeliv. En dagsetappe skal ha vært på omlag 3 mil. Men dette var selvsagt avhengig av om det var syke med i følget.

Middelalderens veinett var tråkk og stier som var skapt av selve ferdselen. Fra eldgammel tid fulgte man samme dalsøkk, elver og åsdrag. Veien fra Oslo til Trøndelag var en kjent ferdselsvei, også før pilegrimsvandringen tok til. I Skaun og Melhus var det allerede i jernalder/tidlig middelalder et veinett. Pilegrimsleia gjennom Skaun kommune ble åpnet sommeren 1997. Siden den gang har den hatt mange vandrere, både pilegrimer og andre. Den har blitt en godt innarbeidet trase, som er godt merket og som kommunen sammen med ei stor gruppe frivillige har årlig vedlikehold på.

Våren 2002 kom pilegrimsleia gjennom Skaun i søkelyset ved at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn valgte å gå strekningen fra Svorkmo i Orkdal og hele leia gjennom Skaun på sin vei mot Trondheim.

Her kan du laste ned kart over pilegrimsleia gjennom Skaun.

Informasjon - pilegrimsleia sommeren 2020 Skaun