Pilegrimsleia gjennom Skaun - en vandring på historisk grunn


Utsikt fra kirkeruinene på Husaby

26 kilometer av Pilegrimsleia går gjennom Skaun kommune. For mange er dette nest siste etappe på vandringen mot Nidarosdomen. Pilegrimsleia går forbi Husaby - hvor du kan se restene av Einar Tambarskjelves gårdskirke, reist får år etter Olav Haraldssons fall på Stiklestad. Einar Tambarskjelve hadde høvdingesete på Husaby. Han var en av Olav Haraldssons sterkeste motstandere, men han deltok ikke i slaget på Stiklestad - og Einar Tambarskjelve var blant de første til å anerkjenne Olavs helgenstatus.

En drøy kilometer fra Husaby ligger middelalderkirken på Venn. Den ble bygd rundt 1180, den gang Øystein Erlendsson var erkebiskop i Nidaros. Øystein Erlendsson kom fra storgården Rossvoll i Børsa. Han levde i en blodig tid da mer eller mindre ekte kongsemner nærmest sto i kø for å kjempe om kongemakten. Øystein forfektet kirkens interesser, han satte i gang storstilte byggearbeider på Kristkirken, som huset skrinet med helgenkongens levninger, og han skrev Passio Olavi - om Hellig Olavs liv og undergjerninger. Den fikk stor utbredelse og bidro til å gjøre Nidaros til Nord-Europas viktigste pilegrimsmål i middelalderen.

En tredje person som knyttes til Skaun - og Husaby - er Kristin Lavransdatter. Kristin er riktignok en romanfigur, men forfatteren, Sigrid Undset, bodde på Husaby mens hun arbeidet med triologien; den historiske rammen rundt hovedpersonene bygger på rene fakta. Kristin var også pilegrim. Hun dro på botsvandring til Nidaros.
Hvert år i august arrangeres kulturfestivalen "Kristin på Husaby", med teater, konserter, litteraturforedrag, pilegrimsvandring, utstillinger, historisk marked og gudstjenester.