Politiske møter i Skaun kommune avholdes nå som fysiske møter. Ønsker du å overvære et møte må du være frisk, holde avstand, og praktisere god hånd- og hostehygiene. I forkant av møtene vil navn og telefonnummer på alle deltakere og tilhørere bli registrert for mulig smittesporing. Henvend deg i skranken på rådhuset for registering dersom du ønsker å delta på et møte.

Her finner du en oversikt over politiske møter og tilhørende saksdokumenter

Her kan du lese mer om smittevern og smittevernregler: Hvordan forebygge smitte? (helsenorge.no)