Symptomer på korona og allergi kan være like

Er du usikker på om du har symptomer på covid-19, bør du i utgangspunktet teste deg. Symptomer på covid-19 kan imidlertid være vanskelig å skille fra andre luftveisinfeksjoner og allergi. Dette gjelder for eksempel sår hals, tett/rennende nese og nysing, og både ungdommer og voksne oppfordres til å ha lav terskel for å teste seg.

Det burde likevel kunne utvises noe skjønn. Personer med en kjent allergi, som får kjente allergisymptomer, og som ikke har grunn til å mistenke smitte, kan vurdere hvorvidt testingen synes nødvendig.

På fhi.no finnes en tabelloversikt over symptomer så man lettere skal kunne skille mellom symptomer på allergi eller på smitte. 

Les mer og se tabellen på fhi.no

De forskjellige vaksinene oppgir forskjellig effekt mot koronavirus. For eksempel oppgir BioNTech/Phizer at vaksinen deres er 95% effektiv mot covid-19 noen uker etter andre dose. 

Vaksinerte kan være smittebærere

Det er altså en viss risiko for å bli smittet, selv om en er vaksinert. Men hvis vaksinen er effektiv, blir du ikke syk hvis du blir smittet, da kroppen kjenner igjen viruset og tar knekken på det. I disse tilfellene vil man derfor ikke få symptomer. Koronaviruset kan imidlertid smitte fra asymptomatiske personer, altså personer som er smittet men ikke har symptomer på infeksjon. Det kan derfor være verdt å vurdere å teste seg ved sterk mistanke om smitte, selv om en er vaksinert.

Les mer om avstand, sosial og fysisk kontakt på fhi.no