PPT

Enhetsleder: Eli Haugen
Fagleder: Maren Skrove Granum

Postadresse: Rådhuset, 7353 Børsa
Telefon: 72 86 72 00
Telefon fagleder: 72 86 72 80
E-post fagleder: Maren.Skrove.Granum@skaun.kommune.no


PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i Opplæringsloven § 5 – 6. Alle kommunene skal ha ei PP-tjeneste.

Arbeidsområder:
  • Veiledning til barn, ungdom, foresatte, barnehage og skole
  • Utredning i forhold til ulike vanskeområder, som lese- og skrivevansker, andre fagvansker, konsentrasjonsvansker, sosiale vansker, samspillsvansker.
  • Systemrettet / miljørettet arbeid
  • Mobbing
Nyttige linker:
 
Ta kontakt tidlig! Personalet ved PP-tjenesten har taushetsplikt, og alle tjenester er gratis.
 
 
For mer informasjon kontakt:
Fagleder Maren Skrove Granum
Tlf : 72 86 72 80
 

Aktiviteter:
Foreldregruppe med barn som har Asperger syndrom møtes ca. en gang i måneden. Ta kontakt med PP-tjenesten tlf. 72 86 72 82 eller e-post ppt@skaun.kommune.no.

 

Sist oppdatert: 05.11.2014

 

Tips en venn Skriv ut

Skjema

// add toggle accordion on dynamic paragraphs headline $('.articleparagraphdynamic').find('.paragraphheadline').on('click', function(){ extendedArtAccordion($(this)); });