Kommunedirektøren vil presentere sitt budsjettnotat torsdag 5. november kl. 18.00-19.30, kommunestyresalen i Skaun rådhus.
 
Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen.
 
På grunn av smittevernhensyn vil det bli begrenset med plass i kommunestyresalen. Alle som deltar skal registrere seg ved ankomst, dette grunnet eventuell smittesporing.