Orkland Folkebad

Presentasjon i KST 26.10.2017

Presentasjon - Eliløkken bruk

Presentasjon gitt i PMU 28.03.2017

Dispensasjon til boligformål i LNFR-områder

Presentasjon gitt i PMU 14.02.2017

Presentasjon om ulovlighetsoppfølging

Presentasjon gitt i PMU 04.10.2016

Orientering om delegeringsreglementet

Presentasjon gitt i PMU 05.04.2016