Politikerne i Skaun ønsker å spørre innbyggerne til råds i saken "Forprosjekt Venn". Forprosjekt Venn har som målsetting å få bygd ny skole på Venn. I den forbindelse ønsker politikerne å få råd om utbygginga også skal inkludere barnehage- og skolebarn i Jåren-Råbygda skolekrets.

Alle i skolekretsene Venn og Jåren-Råbygda får en sms med ei lenke til et spørreskjema. Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare på spørsmålene. Frist for å svare er 20. desember.