Hjemmetjenesten har i disse dager utfordringer med å få gitt informasjon til alle de ca 200 tjenestemottakerne våre og deres pårørende pårørende, dette beklager vi.

- Vi har sett oss nødt til å redusere på tjenestetilbudet vårt for å kunne omdisponere personale til andre tjenesteområder. Dette rammer spesielt praktisk bistand som rengjøring og matombringing. Tjenestemottakerne har fått informasjon om situasjonen, og vi ringer de som rammes av dette dagene de skulle hatt tjeneste for å høre om alt går bra, sier enhetsleder Bodil Wilmann

- Pårørende er enestående til å følge opp sine, tusen takk til dere alle.

- Vi vet at dette vil strekke seg over tid, så jeg håper på godt samarbeide også i tiden fremover slik alle som trenger det får bistand og en god helseoppfølging.Bodil Wilmann, leder hjem

- Til dere som er frivillige er det fint om dere tar en telefon til noen dere kjenner som sitter hjemme. Du kan også kontakt Hjemmetjenesten slik at vi kan videreformidle.

Ring oss gjerne på 72 86 73 62 om du har spørsmål.

 

På vegne av Hjemmetjenesten,
Bodil Wilmann