Du kan fra nå søke om redusert foreldrebetaling for barnehgeåret 2020/2021
Lenke til søknadsskjema

Utdanningsdirektoratets hjemmesider finner du ytterligere informasjon om foreldrebetaling for barnehageplass.