Den nasjonale ordningen for reduksjon i foreldrebetalingen går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Det gjelder både kommunale og private barnehager, men kommunen har ansvaret.

Det finnes derfor flere moderasjonsordninger for husholdninger med flere barn i barnehagen, eller familier med lav inntekt. En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen, og/eller om gratis kjernetid til kommunen. Det kan søkes både om du har barn i privat eller kommunal barnehage. Søknad sendes på skjema til kommunen.

Klikk her for å lese om redusert foreldrebetaling.

Dersom redusert foreldrebetaling skal innvilges fra 1 august må det søkes innen 15. august. Det er mulig å søke gjennom hele barnehageåret. Søkes det etter 15. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.

Les mer om nasjonale bestemmelser om foreldrebetaling