Det betyr at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husholdningene dersom:

  1. Foreldrebetalinga for et skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen det siste året, eller
  2. Det er en varig nedgang i inntektene til husholdningen inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husholdningen.

For søknader før 1. september 2020 gjelder kommunen sitt vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Blir det søkt etter 1. september, gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Bekreftelse på husholdningas inntekt må vedlegges søknad for at den skal behandles.

Elektronisk søknaddsjema

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling