Søknadsfrist

En husholdning kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid til kommunen. Det kan søkes både om du har barn i privat eller kommunal barnehage. Søknad sendes på skjema til kommunen. Dersom redusert foreldrebetaling skal innvilges fra 1 august må det søkes innen 15. august. Det er mulig å søke gjennom hele barnehageåret. Søkes det etter 15. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut barnehageåret.