Vil du være med på innføringen av ny journalløsning og nytt arbeidsverktøy i Orkdalsregionen?

Helseplattformen er en felles journalløsning for hele helsetjenesten i Midt-Norge: kommunehelsetjenesten, fastleger, spesialisthelsetjenesten og avtalespesialister. Løsningen støtter opp om det nasjonale målbildet «en pasient – en journal». For første gang skal vi få en felles journalløsning i Norge! 


Vi søker etter en initiativrik og engasjert regional innføringsleder som vil arbeide med mottak og innføring av Helseplattformen i Orkdalsregionen som består av Frøya, Hitra, nye Heim kommune, Rindal, Rennebu, nye Orkland kommune og Skaun, som vertskommune for Orkdalsregionen og for dette samarbeidet. Vertskommune/arbeidsgiver for stillingen er Skaun kommune.

Under forutsetning av endelig politisk godkjenning, skal innføringsleder tiltre i 80 % stilling per 1. april 2020

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil endres i takt med at det påbegynte prosjektet skrider fram. Det forventes at regional innføringsleder arbeider i takt med øvrige innføringsledere for kommuneregionene i Midt-Norge, men også tar de nødvendige initiativer for å ivareta Orkdalsregionens interesser i prosjekt- og innføringsfasen.

Innføringen av den kommunale delen av Helseplattformen i Orkdalsregionen vil blant annet innebære:

 • Sørge for hensiktsmessig organisering av arbeidet med mottaksapparat og innføring av Helseplattformen, inkludert arbeidsstrømmer for egne kommuner innenfor opplæring, gevinst, teknisk, fag/ funksjonalitet og kommunikasjon 

 • Ta del i et utstrakt samarbeid med de andre innføringslederne i Midt-Norge og innføringsprosjektet i Trondheim kommune i regional arbeidsgruppe (RAG)

 • Koordinere og samarbeide med alle involverte aktører for å lykkes med innføringen i kommuner i Orkdalsregionen

 • Utarbeide og dele informasjon, involvere og forankre forberedelsene i hele kommuneregionen, spesielt ovenfor politikere, rådmenn og kommunalsjefer

 • Forberede og bidra til f å fremme saker til kommunestyre

 • Bidra til- og legge til rette for samarbeid mellom kommuner og helseforetak

 • Regional innføringsleder forholder seg til mandatet til regional arbeidsgruppe og regionale innføringsledere i Midt-Norge.

   

Kvalifikasjoner

 • Du kjenner til det interkommunale helsesamarbeidet i Orkdalsregionen
 • Du har relevant høyere utdanning og arbeidserfaring
 • Du har erfaring fra strategisk arbeid, koordinering, interkommunalt samarbeid og prosjektledelse
 • Du har god økonomiforståelse
 • Du er vant til å presentere og fremme saker i ulike fora

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en innføringsleder som er tydelig og fremtidsrettet
 • Har svært gode samarbeidsegenskaper
 • Kan bygge relasjoner og oppnå resultater gjennom dette
 • Kan skape tydelige forventinger og inspirere de du arbeider sammen med
 • Arbeider systematisk og målrettet
 • Har evne til å delegere og følge opp samarbeidspartnere

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser, herunder lønns- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Stillingen er en prosjektstilling som er underlagt årlig budsjettbehandling i kommunene. Samarbeidsavtalen mellom kommunene må fornyes, men oppsigelse av avtalen er 12 måneder, gjeldende per 1. januar hvert år i prosjektperioden.

 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement 

 • I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette. Innen tilbud om tilsetting vil referanse bli innhentet fra tidligere arbeidsgiver og kunder/samarbeidsparter.

  Søknadsfrist 20.02.20

Kontaktperson:
Bjørn Buan, daglig leder for helsesamarbeidet i Orkdalsregionen

bjorn.buan@orkdalsregionen.no

Søknadsskjema finner du HER eller på www.skaun.kommune.no