NAV har i sammen med Skaun kommune, lokalt næringsliv og Landbrukstjenester i Trøndelag jobbet hardt for å møte etterspørselen etter sommerjobber. Over halvparten av ungdommene som nå har fått jobb er omfattet av sommerjobbtiltaket fra NAV, der arbeidsgivere og NAV spleiser på lønna til sommervikaren i en periode.

Arbeidserfaring

- Ungdom rammes spesielt hardt av pandemien, særlig dem som sto utenfor arbeidslivet før korona snudde alt på hodet. Flere arbeidsgivere som har vært nødt til å si opp eller permittere ansatte tar ikke inn sommervikarer i år. Tall fra NHO avdekker at 22 prosent av bedriftene ansetter færre sommervikarer nå enn de gjorde i 2019. Målet med sommerjobbtiltaket er at flere unge skal få muligheten til å skaffe seg verdifull arbeidserfaring, sier Tove Sommerschild i NAV Skaun.

Samarbeid med skoler

NAV i Skaun og HR i kommunen kontaktet i vår lokale arbeidsgivere, og flere har meldt interesse i et samarbeid om å skaffe unge i kommunen en jobb å gå til i sommer.

- Behovet for sommerjobber er stort, også for ungdom som ikke har meldt seg ledige hos NAV. Vi prøver også å hjelpe skoleungdom som trenger en jobb i sommer, og samarbeider tett med blant annet skolene om denne gruppen, forteller Sommerschild.

Mange bransjer er med

- Sommerjobbtiltaket omfatter ungdom i alderen 16-29 år. Neste år satser vi på å nå ut til enda flere, da dette tiltaket er helt nytt av året i NAV sammenheng, sier Sommerschild.

De vel 50 jobbene som er formidlet så langt er innen landbruk, renhold, barnehage, SFO, drift, kultur, servicekontor, bensinstasjon, serveringsbransjen, hjemmetjenesten, sykehjemmet, butikk og produksjon.