Denne uka har en rekke personer som tidligere har mottatt første dose av koronavaksine fra AstraZeneca mottatt beskjed om at avtalt time for revaksinering er avlyst. For å fullvaksineres med denne vaksinen må man vaksineres to ganger med 9-12 ukers mellomrom, og timen for andre dose ble avtalt med de aktuelle mottakerne i forbindelse med da første dose ble satt tidligere i år. Det er altså denne avtalte timen for revaksinering/andre dose som er avlyst.

FHI har valgt å sette vaksinering med AstraZeneca på pause

Avlysningen kommer av at FHI den 11. mars valgte å sette vaksinering med AstraZeneca på en midlertidig pause i Norge. Beslutningen kom etter meldinger om alvorlige sykdomstilfeller internasjonalt og et dødsfall i Danmark etter vaksinasjon. I løpet av pauseperioden har det kommet meldinger om lignende sykdomstilfeller og fire dødsfall i Norge.

Pausen har etter hvert blitt utvidet som et forsiktighetsprinsipp til det er utredet om det er en sammenheng. Beslutningen vil bli revurdert innen utgangen av neste uke (uke 15).

EMA opprettholder godkjenning av vaksinen

Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) besluttet den 18. mars å opprettholde godkjenning av AstraZeneca-vaksinen. EMA vurderer det slik at nytteverdien er høy og at de meldte bivirkningene er sjeldne, men påpeker at alvorlige tilfeller av sjeldne bivirkninger ikke kan utelukkes. 

Hva betyr dette for de som allerede har mottatt første dose av vaksinen?

Personer som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinene skal foreløpig ikke få tilbud om dose 2 inntil situasjonen rundt bruk av vaksinen er avklart. FHI kommer tilbake med mer informasjon om hvordan disse personene kan vaksineres videre på et senere tidspunkt. Data fra de kliniske studiene og oppfølgingsstudiene i Storbritannia viser at det er god beskyttelse allerede noen uker etter første dose, særlig mot alvorlig sykdom.

Det er vanlig for de fleste mottakere av vaksinen å oppleve minst en bivirking de første dagene etter vaksinering, det være seg ømhet på stikkstedet, kvalme eller uvelhet, feber eller frysninger. Legemiddelverket og FHI har laget en oversikt over hva som er vanlige bivirkninger etter AstraZeneca-vaksinasjon og hva vaksinerte bør være oppmerksom på.