Ferie for alle

Røde kors inviterer til et gratis ferietilbud til barn og barnefamilier med svak økonomi. Målet er å bidra til sosial deltagelse og utvikling, nettverksbygging og inkludering.

Ferie for alle ble opprettet på bakgrunn av en levekårsundersøkelse i 2001. I dag lever ca. 92 000 barn i Norge under EUs fattigdomsgrense. Bare i Trøndelagsfylkene utgjør dette cirka 6000 barn.

Ferie for alle er et supplement til det offentlige. Under ferieoppholdet er frivillige fra Røde Kors til stede for gjestene, ikke som fagpersoner, men som medmennesker. På familieoppholdene har foreldrene selv ansvar for barna sine.

Ferieopphold i 2021:

Ferie for alle - Gratis ferie for barnefamilier i Trøndelag

https://www.rodekors.no/lokalforeninger/nord-trondelag/om/ferie-for-alle-i-trondelag/

Uke 26, Hunderfossen Familiepark, Lillehammer

Uke 26, Teveltunet Fjellstue, Meråker

Uke 27, Teveltunet Fjellstue, Meråker

Uke 28, Teveltunet Fjellstue, Meråker

 

Dette tilbudet gis til familier som :

  • Hatt vedvarende lavinntekt i Norge ( 3 år eller mer).

  • Har minimum 1 barn i alderen 6-13 år.

  • Ikke har tilsvarende tilbud fra andre.

  • Klarer seg selv uten tett faglig oppfølging.

 

Familiene kan ikke søke selv, men må søkes inn via hjelpeapparat i kommunen.

Søknadsfrist: 25. april.
Du kan søke elektronisk HER.

 

Ferieopphold for ungdom i Trøndelag

 

Ferieopphold for ungdom er et årlig tilbud for ungdommer mellom 13–16 år som lever i en lavinntektsfamilie, fosterhjem, institusjon eller ungdommer med foreldre som av ulike årsaker ikke har mulighet til å dra på ferie. Oppholdet arrangeres første uke av sommerferien til skolene.

Søknaden utfylles i samråd med en saksbehandler fra kommunen.

Ungdom som får innvilget opphold får et informasjonshefte og svarbrev. Dette er det påmelder som mottar på e-post og har ansvar for å formidle til ungdommen og foresatte. Røde Kors finansierer hele oppholdet.


https://www.rodekors.no/lokalforeninger/nord-trondelag/om/gratis-ferietilbud-for-ungdom-i-trondelag/

Uke 25, Røde Kors senteret Eidene, Tjøme

Søknadsfrist 1. mai.
Søknadsskjema finner du HER. Og returneres til Nord-Trøndelag Røde Kors, Sjøfartsgata 3, 7713 Steinkjer, eller til mona.jentoftsen@redcross.no

 

For spørsmål ta kontakt med:

Hege Iren Karlsen, Rådgiver Ferie For alle
hege-iren.karlsen@redcross.no tlf: 464 11 760

 

Mona Jentoftsen, Rådgiver oppvekst og ungdom

mona.jentoftsen@redcross.no tlf: 950 18 355