Beskrivelse

Formålet er å gi et helhetlig pleie- og omsorgstilbud til mennesker med behov for helsemessig og medisinsk omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Rossvollheimen har også som formål gjennom dagtilbud og korttidsopphold å stimulere til at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig.