Frist for å fremme kandidater til Skaun kommunes to priser; kulturprisen og frivilligprisen er 1. oktober. Vi ber spesielt det frivillige kulturlivet om å fremme kandidater til disse prisene.

Retningslinjer for kulturpris, kulturstipend og frivilligpris i Skaun kommune er tilgjengelig for nedlasting her.

I retningslinjene for kulturprisen står det at prisen skal:

Vere til inspirasjon for aktive kulturarbeidarar

Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for kulturlivet i Skaun kommune.

I retningslinjene for frivilligprisen står det at prisen skal:

Vere til inspirasjon for alle som er engasjert i frivillig arbeid

Tene som takk til personar som har gjort ein stor innsats for det frivillige arbeidet i Skaun kommune.

Samme skjema benyttes for å fremme kandidater til frivilligprisen, spesifiser dette i utfyllingen av skjema.

Samtidig oppfordrer vi  det frivillige kulturlivet til å motivere egne medlemmer til å søke om Kulturstipendet. Stipendet er på kr 10 000,- og er rettet mot både unge og voksne kultur- og idrettsaktører i Skaun kommune.