Telefon: 72 86 72 00
Postadresse:
Postboks 74, 7358 Børsa
Besøksadresse: Rådhusvegen 8, 7353 Børsa
 
Kontaktinformasjon enhetsleder:
Telefon:
72 86 72 94
Mobiltelefon: 951 18 060
E-postadresse: