Denne uken vil Skaun kommune motta omtrent 190 doser koronavaksine som vil settes på Rossvoll flerbrukshall onsdag 24. februar.

Denne forsendelsen består av 90 doser av vaksinen Pfizer og 100 doser av Astra Zeneca.

90 doser til revaksinering, 100 doser til vaksinering av helsepersonell

De 90 dosene pfizer vil gå til revaksinering av 90 personer; av disse er 10 utvalgt helsepersonell og 80 er innbyggere fra prioriteringsgruppe 3 og oppover som tidligere har mottatt dose 1 av vaksine og så ventet i minst 21 dager. Den yngste som revaksineres i ordinær gruppe er 83 år.

Astra Zeneca-vaksinen anbefales av Folkehelseinstituttet deriblant til helsepersonell. Det er derfor bestemt at samtlige doser av AstraZeneca-vaksine som kommunene får tilsendt i uke 8, skal tilbys helsepersonell - selv om det betyr at helsepersonell får mer enn 20 prosent av totalt anttall nye doser til kommunen, slik ordningen er ellers.

Les mer om hvorfor Astra Zeneca primært tilbys helsepersonell i uke 8 på folkehelseinstituttets nettsider.

Husk å bekrefte tilbud om vaksine!

Er du prioritert for tilbud om vaksinasjon, vil kommunen ta kontakt med deg. Det er derfor ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste.

Først sender vi deg en innkalling via helsenorge.no, og brukere av helsenorge blir da varslet enten via SMS eller e-post. Hvordan du varsles setter du selv opp på helsenorge.no. Har du ikke en bruker på helsenorge.no, sender vi deg en SMS som vil inneholde en lenke hvor du får oppgitt tidspunkt og sted for vaksinering, og mulighet til å bekrefte timen, avslå vaksinen, eller foreslå et annet tidspunkt som passer.

 

Hvis vi ikke får kontakt med deg gjennom digitale kanaler eller telefon, sender vi deg brev med tilbud om vaksine og kontaktpunkt å henvende seg til. Dette gjelder innbyggere fra alle gruppene i prioriteringsrekkefølgen som har fått tilbud om vaksine så langt.

Pårørende oppfordres til å bistå de som trenger det

Vi har forståelse for at digital bekreftelse av oppsatt time til vaksinasjon kan være utfordrende for de som ikke bruker internett eller mobiltelefon. Vi oppfordrer derfor pårørende om å hjelpe de som trenger det med å bekrefte tilbud om vaksine på helsenorge.no.

 

Det anbefales fra kommuneoverlegen at dersom du bruker blodfortynnende medisin må du på vaksinasjonsdagen vente med å ta tablettene til etter at du er vaksinert.

 

For mer informasjon om koronavaksine i Skaun, se oppdatert informasjon om koronavaksine.

For mer informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet, se folkehelseinstituttets nettsider.