Innmelding SFO

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk.

Åpningstider og kontaktinformasjon

SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag kl. 07.00-17.00.

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.