12 timer gratis SFO for 1. trinn

Stortinget vedtok ved behandlingen av statsbudsjettet for 2022 å innføre gratis halvdagsplass (12 timer) for alle førsteklassinger fra høsten 2022. 

Skaun kommunes betalingssatser for SFO endres derfor fra 01.08.2022. Ny pris for hel SFO-plass for 1. trinn blir kr 1 920,- pr mnd. Dersom man bare vil benytte seg av opphold 12 timer pr. uke i SFO på 1. trinn er oppholdet gratis. Kostpenger vil bli fakturert. Det er ingen endring i satsene for 2. – 4 trinn.

Innmelding SFO

Søknadsfristen ved hovedopptaket er 1. mars. Det er mulighet for påmelding til SFO i løpet av skoleåret. Oppsigelse av plass må skje skriftlig. Barn som får plass i SFO beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller ut 4. klassetrinn.

Det kan kun søkes elektronisk.

Åpningstider og kontaktinformasjon

SFO holder som hovedregel åpent mandag-fredag kl. 07.00-17.00.

Se hjemmesiden til hver enkelt skole for kontaktinformasjon.