Beskrivelse

Tjenester for personer med funksjonsnedsettelser er en egen avdeling under Hjemmetjenesten, og består av tre helse- og mestringsboliger i tillegg til en ambulant funksjon, som sammen gir samordnet bistand til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Avdelingene ledes av en avdelingsleder.

Tjenesten benytter ulike arbeidsgrupper med tverrfaglig kompetanse til å koordinere individuelt tilpassede tjenester. Ved behov involveres primær- og/eller spesialisthelsetjenestene. Virksomheten søker tett samarbeid med den enkelte tjenestemottakeren eller representanter for denne. Det gir virksomheten gode muligheter til å utforme, organisere og gjennomføre forsvarlige tjenester som er tilpasset individuelle behov.

 

Boliger

Børsa helse- og mestringsbolig – Solbakken

Solbakken er en døgnbemannet bolig med ti leiligheter, hvor to av disse brukes til avlastning barn.

Gullhaugtun bofellesskap

Gullhaugtun en døgnbemannet bolig med fem leiligheter for brukere med funksjonshemminger. Det ytes i tillegg ambulante tjenester til brukere i egne leiligheter med tilhørighet Gullhauglia.

Meieribakken bofellesskap

Meieribakken er en døgnbemannet bolig med fire leiligheter.

Søknadsskjema

Benytt søknadsskjema: Søknad om individuelle tjenester

Søknader sendes til:

Tildelingskontoret for Helse og mestring
Postboks 74
7358 Børsa