Skaun kommune er nominert til Norges kulturkommune 2021-2023. Dette er en pris som er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum. Ifølge NOKUs nettsider er prisen "en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv". Prisen ble første gang delt ut i 1992.

De nominerte kan søke om prisen

I utgangspunktet nominerer NOKUs fylkeslag kommuner som de mener bør søke, og så vurderes søknadene av en nasjonal jury. Alle kommuner kan søke til Norsk kulturforum om å nomineres til prisen, og en vinner vil kåres under Arendalsuka i august 2021. I 2019 fikk Drammen kommune prisen, og vinneren får status som Norges kulturkommune i en periode på to år. I denne perioden vil man i samarbeid med Norsk kulturforum få nasjonal oppmerksomhet og profilering rundt sitt kulturarbeid, og opptre som en nasjonal ambassadør for godt lokalt kulturarbeid.

Prisen skal synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet til meningsfull egenaktivitet og gode kulturoppleevelser, i tråd med Kulturlovens intensjoner.

NOKUs begrunnelse for nominasjonen:

Vi ønsker å nominere Skaun kommune til kulturkommune 2021 – 2023. Kommunen har, med sin betydelige befolkningsvekst de senere årene, satset betydelig på kultur og materialiserte dette ved åpningen av Bautaen kulturhus i januar 2020. Skaun har satt mål av seg å ha en kulturminneplan og sektorplan for kultur vedtatt innen utgaven av 2021 

Med en ung befolkning, og med mange nye innbyggere i kommunen satser Skaun kommune med å tilrettelegge for kultur for barn og unge. Dette gjøres bl.a. gjennom en helhetlig satsning på Den kulturelle skolesekken, Den kulturelle barnahagesekken, Den kulturelle spaserstokken, UKM og kulturskole.  

Kommunen har over tid jobbet for et inkluderende, integrerende og tilrettelagt kulturliv. Inkluderingsarbeidet har vært langsiktig, men delvis også prosjektbasert.  

I januar 2020 åpnet, som tidligere nevnt, Bautaen kulturhus i kommunesentret Børsa. I kulturhuset er en flott kultursal – Øysteinsalen. Det er også bibliotek, kulturskole, frivilligsentral, ungdomsklubb og en idrettshall. Kulturhuset er bygd sammen med Skaun ungdomsskole, og dette åpner for synergieffekter.   

At kulturhuset åpnet kun 6 uker før pandemien stengte ned deler av landet har stoppet mye av arbeidet ved huset. Men kulturhuset er bygd for at innbyggerne skal få et bredere og et utvidet kulturtilbud. Både ved at fasilitetene bedres for det frivillige kulturlivet, men også ved at det tilrettelegges for økt profesjonelt kulturtilbud i form av konserter, teater-forestillinger, kino etc. De mener dette er svært viktig i en kommune der mange jobbpendler, men der en også opplever utstrakt kulturpendling.  

Vinterkulturuka er den store kulturfestivalen i kommunen. Med opp mot 60 arrangement fordelt på 10 dager engasjeres nesten like mange som det er innbyggere i kommunene – 8 300. Frivillige kulturlag er en sentral aktør i programmering og gjennomføring av uka.  

Kommunen har vært en initiativtaker for interkommunale og regionale løsninger på kulturområdet. Eksempler på dette er samarbeidet med Orkland kommune om interkommunalt svømmeanlegg, og nylig er det igangsatt et samarbeid med Distriktsmusikerordningen og kommunene Melhus, Malvik og Skaun.