Orkland kommune har vedtatt egne karantenebestemmelser, og Skaun kommune gjorde mandag 16.03 en bred og grundig gjennomgang av fordeler og ulemper ved å gjøre et tilsvarende vedtak. Konklusjonen er at man ikke innfører egne karantenebestemmelser. Skaun kommune har siden covid-19 epidemien ble kjent, hatt strategi om å følge nasjonale retningslinjer og pålegg. Dette har vi også drøftet med administrasjonen i Melhus kommune, som heller ikke innfører egne karantenebestemmelser.

Skaun kommune har en stor andel av innbyggerne som pendler på jobb til andre kommuner, og egne karantenebestemmelser kunne bidratt til at både helsepersonell og andre personer med samfunnskritiske oppgaver ikke kunne ha utført sine arbeidsoppgaver. 

Kommunen har vurdert at de tiltakene som Helsedirektoratet vedtok 12.mars er så omfattende, at de vil bidra til å hindre spredning av covid-19. Effekten av en ytterligere innstramming har store samfunnsmessige konsekvenser, og det er ikke åpenbart at effekten på smittevern er så stort at tiltaket lar seg forsvare.

Kommuneoverlegen anmoder alle som vært på innenlandsreise fra områder med kjent smitte, om å være ekstra aktsomme og følge nasjonale retningslinjer for karantene. I tillegg er det naturlig å minne om at hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. Du skal være hjemme ett døgn etter at du er blitt symptomfri.