Skaun barne- og ungdomskorps – nytt korps med masse historie

Skaun barne- og ungdomskorps er tildelt Skaun kommunes kulturpris for 2019.

Skaun barne- og ungdomskorps ble etablert som felles skolekorps for korpsinteresserte barn og unge i 2017, etter sammenslåing av Buvik skolekorps, Viggja og Børsa skolekorps og Skaun skolekorps. Korpssammenslåingen er vellykket, og det er nå til sammen 82 medlemmer i korpset, fordelt på hovedkorps, juniorkops og aspiranter, samt at det er en egen drilltropp.

Korpsbevegelsen har alltid stått sterkt i Skaun kommune, og Skaun barne- og ungdomskorps har som nyetablert korps videreført en rolle som både kulturformidler og opplæringsarena.

En pris til Skaun barne- og ungdomskorps er både en pris til dagens Skaun barne- og ungdomskorps, men HOKU ønsker også å se dette som en pris til de tre skolekorpsene med historie tilbake til 1954.

Liv Hegseth - et unikum for frivilligheten

Den som foreslo Liv Hegseth til Frivilliprisen skrev i sin argumentasjonat  Liv Hegseth er «et unikum for frivilligheten og fortjener virkelig påskjønnelsen».

Videre ble det skrevet at Hegseth er:

«meget sentral i Buvik pensjonistforening med blant annet alle IT-tjenester vedrørende foreningens hjemmeside, og oppdateringer av alle typer meldinger til medlemmene. Hun "driver" datakafeen som holdes for både unge og eldre i regi pensjonistforeningen hver onsdag, året rundt. Hun gjennomfører alle søknader om diverse økonomisk støtte fra offentlige og private virksomheter. Hun bidrar, i likhet med mange andre, med vaffelsteking og servering hver tirsdag på Tangen, og sporadisk også på Rossvollheimen, Børsa. Hun deltar aktivt i transport og hjelp av eldre fra Tangentunet til ukentlige handelsturer osv.  Liv er sentral som styremedlem i Buvik pensjonistforening og veldig iderik for å få til varierende program til blant annet foreningens månedlige torsdagstreff. Hun bruker svært mye av sin tid til frivillig arbeid»

I rådmannens saksframlegg ble det trekt fram at Liv har klart det kunststykke å gå fra å være ansatt Skaun kommunes hjemmebaserte tjenester og ansvarlig ved Tangentunet den ene uka, til pensjonist og ressurs ved Tangen/i pensjonistforeninga den neste. På dette området er hun og et godt forbilde for andre.