Regjeringen har besluttet å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12 – 15 år. Dette kommer på bakgrunn av Folkehelseinsituttets anbefaling, og i en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen.

Forventer et samarbeid med skolene i løpet av få uker

Skaun kommunes vaksinasjonsprogram jobber med å iverksette en omfattende massevaksinasjon av denne målgruppen, og det forventes at et samarbeid med skolene i kommunen vil være klart for iverksettelse i løpet av få uker. Mer informasjon om dette vil bli tilgjengelig etter hvert som planene blir klare.

Ungdom får Pfizer

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen. Den er godkjent fra 12 år og oppover, så tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. 

Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12-15 år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper. I tillegg er det sikkerhetsaspekter som ligger til grunn for at det nå tilbys bare en dose.  Et eventuelt behov for andre dose vil vurderes når det foreligger mer kunnskap fra andre land som har kommet lenger i vaksinasjonen av denne aldersgruppen. 

Husk samtykke til vaksinering!

Det er en forutsetning at det foreligger samtykke fra foresatte for å få vaksinen. Alle som er fylt 16 år på dagen vaksinen gis, kan selv samtykke til at de får vaksinen. Om barnet eller ungdommen ikke har fylt 16 år, må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Samtykkeskjema vil da distribueres til foreldre og foresatte i den aktuelle målgruppen.