Etter en vurdering i kriseledelsen og med bakgrunn i økende smitte i Trøndelagsregionen, vedtok formannskapet på ekstraordinært møte den 29.12.2020 å innføre midlertidig forskrift med strengere tiltak for å begrense smittefaren i forbindelse med jule- og nyttårsfeiringen.

Tiltakene innebefatter blant annet:

  • sosiale kontakter ut over egen familie og arbeidskontakter skal begrenses til 10 per uke
  • påbudt bruk av munnbind innendørs i offentlige rom, samt utendørs i tett befolkede områder, ved drosjetransport og på kjøreskoler og ved annen kjøreopplæring
    • dette gjelder blant annet i butikker, serveringssteder (unntatt når man sitter ved bordet), frisør- og skjønnhetssalonger, tros- og livssynslokaler, lokaler for kultur- sports-, trenings- og fritidsaktiviteter, f.eks. kino og idrettshaller
  • minst 2 meters avstand mellom alle bord på serveringssteder, spisesteder og skjenkesteder, samt maskepåbud for gjester og ansatte når de ikke sitter ved bordet
  • registrering for mulig smittesporing på serveringssteder og for alle passasjerer i taxi
  • ubetjente treningssentre må holde stengt, og gruppetrening er ikke tillatt

Forskriften trer i kraft 29.12.2020 kl 24.00 og gjelder til 09.01.2021. Kommunedirektøren får fullmakt til å forlenge den midlertidige forskriften en måned av gangen, dersom smittepresset vedvarer.

 

Møtet i formannskapet hvor innstillingen fant sted vil tilgjengeliggjøres på kommuneTV snarest.

Sakspapirer, møteprotokoll og midlertidig forskrift er tilgjengelig her.

 

Vi minner om viktigheten av å følge gjeldende smittevernråd.

For mer informasjon om koronaviruset og testing, se kommunens hjemmesider. 

Koronatelefonen er åpen hverdager kl. 10.00-11.30

Koronatelefonen: 477 13 370

Elektronisk bestilling av koronatest er tilgjengelig her.