Etter uværet «Gyda» måtte vi 13. januar dessverre stenge Skaunaskogen på grunn av undergraving av vegen. 24. januar ble jobben med utbedring av vegen startet. Bekkerøret som lå der var i stor grad rustet opp. Det er nå lagt ned nytt rør med en betydelig større dimensjon. Det er også blitt utført opprensinger i bekkeleiet ved røret nedstrøms. Vegen ble åpnet samme dag på ettermiddagen.