Skjema for forslag til vedtak

Til bruk i utvalgsmøter. Det er mulig å skrive i skjemaet.