På www.nullmobbing.no finner du informasjon rettet mot barn, unge og foreldre om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gjøre hvis man opplever mobbing.

Her finner du Skaun kommunes handlingsplan for et mobbefritt oppvekst- og skolemiljø

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det det trygt og godt på skolen.
Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir krenket eller ikke har et trygt skolemiljø, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig
  • si ifra til rektor
  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn egnede tiltak for at eleven føler seg trygg og har et godt skolemiljø. Rektor skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt. Det viktigste i skolens arbeid er hva som er best for elevene.
For spørsmål eller hjelp, ta kontakt med skolen ditt barn tilhører!

Mobbeombud i Trøndelag

Hans Lieng er mobbeombud for barn og elever i alle barnehager og grunnskoler i Trøndelag. Barn og elever har en rett til å ha det trygt og mobbefritt der de er, og den viktigste oppgaven til mobbeombudet er å hjelpe til med at de får denne retten oppfylt. Mobbeombudet er uavhengig av barnehage- og skoleeier, og taler barnet og eleven sin sak. Mobbeombudet vil samarbeide med elev- og lærlingeombudet i fylket, og bidra til at elever og lærlinger får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i videregående opplæring.

Hva kan mobbeombudet hjelpe til med?

Mobbeombudet kan hjelpe til med flere ting som handler om barn og elever sin rett til å ha det trygt og mobbefritt i barnehagen og på skolen.

Mobbeombudet kan:

  • være en samtalepartner for barn, ungdom, foresatte, og alle som jobber med barn og unge, i små og store spørsmål som gjelder mobbing og psykososialt miljø i barnehage og skole

  • gi råd til hvordan du kan gå frem om du, barnet ditt, eller noen du kjenner, ikke har det bra i barnehagen eller skolen

  • veilede og skape dialog i fastlåste konflikter

  • bidra i forebyggende arbeid med informasjon og opplæring til barn, elever, foreldre og andre

Hvordan kontakte mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet på telefon, mobil, e-post eller på Facebook/Messenger.

Mobbeombudet har taushetsplikt

Mobbeombudet har taushetsplikt, og vil ikke gå videre med det du forteller uten at det er greit for deg.

Kontaktinformasjon:

Telefon
74 17 93 91 / 993 93 465

E-post
hanli@trondelagfylke.no

Facebook

Mobbeombudet i Trøndelag

Messenger

//m.me/MobbeombudetTrondelag

Besøksadresse

Fylkets hus Trondheim
Erling Skakkes gate 14
7013 Trondheim

Se på kart

Besøk etter avtale – ta kontakt per e-post, Messenger eller telefon