Slamtømmingen utføres av HAMOS Forvaltning IKS. Alle spørsmål om gebyrer og slamtømming rettes til HAMOS på tlf. 72 48 37 00.

For ytterligere informasjon, se HAMOSs hjemmesider.

Selve tømmingen utføres av Hoston Miljøservice AS. Her kan en finne informasjon om når septiktanken ble tømt sist og når den skal tømmes neste gang.

Kommunen er fortsatt ansvarlig forurensningsmyndighet og har fortsatt ansvar for utslippstillatelser, godkjenninger av avløpsanlegg og fritak.