Slamtømmingen utføres av ReMidt IKS. Alle spørsmål om gebyrer og slamtømming rettes derfor til dem.
 

Problemer med septiktanken?

Det kan være mange årsaker til at du har problemer med septiktanken. Nivået for en tett septiktank varierer etter bruken av toalett, dusj, vask og vaskemaskiner. Det er viktig at nivået ikke går over innløpet på tanken. Da kan du få problemer med å skylle klosettet. Blir septiktanken for full vil nivået stige så høyt at det til slutt vil renne over i tanken.

 

Er nivået i septiktanken høyere enn innløpet?

Rørene fra huset går i septiktankens 1. kammer. At toalettet tapper sent ned, kan tyde på at røret er tett eller at septiktanken er så full at nivået er høyere enn innløpet.

 

Hva skal IKKE ned i toalettet?

For at du skal sikre optimal drift på din septiktank og unngå at rørene tetter seg, er det viktig å være bevisst på hva som IKKE skal skylles ned i toalettet. Det gjelder eksempelvis:

  • Våtservietter
  • Filler
  • WC-blokker
  • Olje
  • Bleier
  • Intimbind/tamponger
  • Melk fra melkerom/fjøs
  • Fett