Regjeringen besluttet den 7. april at barnehager skal gjenåpnes fra 20. april. I den forbindelse er det laget veiledningsmateriell for barnehager. Denne veilederen finner du på Utdanningsdirektoratet sine sider.

Tilsvarende veileder for skole og SFO ventes innen 20. april.

Mer informasjon fra barnehagesektoren i Skaun kommune kommer

Veilederen for barnehage er laget av Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet. Den ble presentert på en pressekonferanse av regjeringen i Oslo i onsdag 15.4. Den gir konkrete råd for hvordan barnehagene kan sørge for smittevernfaglig drift.

Det gjøres nå et omfattende arbeid i Skaun kommune for å gjøre barnehagene klare for å ta imot barna på en forsvarlig måte i henhold til smittevern. Det jobbes for å sikre en trygg barnehageoppstart, ikke bare når det gjelder smittevern, men også sosialt og pedagogisk.

Mer informasjon om smitteverntiltakene i barnehage

Spørsmål og svar om gradvis gjenåpning av skoler (Regjeringen.no)

Veileder om smittevern i barnehager under koronavirusutbruddet (FHI.no)